Usluge

SMS MARKETING

SMS MARKETING

 • Kao jedan od najrasprostranjenijih načina komunikacije, SMS poruke predstavljaju veoma moćan marketinški instrument. Sadržaj koji se upućuje potrošačima može biti tekstualani, video zapis, audio zapis ili njiihova kombinacija.
 • SMS marketing ima brojne prednosti, a neke od njih su:
  • Štedi vreme i novac
  • Unapređeno targetiranje
  • Visok procenat pročitanih poruka
   • U poređenju sa ostalim vidovima oglasnih poruka, procenat pročitanih SMS poruka je mnogo veći i sada se kreće preko 99%.
  • Reakcija na reklamu
   • Promotivna poruka komunicira sa korisnikom u trenutku kada je on u pokretu i spreman na akciju
  • Dostupnost
   • Više od 90% građana u Srbiji poseduje bar jedan mobilni telefon, a sve više njih koristi dva ili više brojeva
  • SMS poruka je kratka, personalna i interaktivna
   • Jedan od detalja koji SMS poruku izdvajaju od klasičnog marketinga je lični pečat. SMS kviz ili anketa mogu biti interaktivni i zanimljivi za korisnika, ukoliko dobije informacije iz polja svog interesovanja
 • Dakle, razumevanje potreba, želja, navika potrošača i načina na koji koriste mobilne uređaje je najvažniji korak u kreiranju svake SMS marketing kampanje.
CHAT BOT

CHATBOT - BUDUĆNOST KOMUNIKACIJE

 • ChatBot aplikacije su tehnilogija koja je u trendu poslednjih godinu dana. Predstavlja jedan od početak korišćenje veštačke inteligencije.
 • Mišljenje kompanija koje koriste chat bot aplikacije su da ovaj tip komunikacije ima veliki potencijal. Klijenti dobro reaguju, prodajni rezultati su pozitivni i posebno su zadovoljne kompanije kojima je jedan od ciljeva što obimnija digitalizacija poslovanja.
 • Rešenje koje koristimo je lako prilagodljivo svim klijentima i svim tržištima.
 • Korišćenjem ChatBot aplikacije, koja pruža odličnu interakciju, omogućavamo da u svega nekoliko koraka saznate kako reaguju postojeći i potencijalni klijenti, na ponudu koju ste pripremili. Aplikacija je dostupna posetiocima vašeg sajta, svima vašim pratiocima na društvenim mrežama i vašim klijentima čije kontakt telefone imate i kojima želite da pošaljete link ka aplikaciji kroz Vober bulk ili SMS bulk.
 • Aplikacija je odlična da se koristi u prvom koraku komunikacije sa korisnicima zbog masovne obrade velikog broja kontakata, niskih troškova i velikih efekata koje može da postigne.
 • Iz dosadašnje prakse i saradnje sa brojnim klijentima u raznim aspektima poslovanja, znamo da se najbolji efekti u komunikaciji sa potencijalnim korisnicima usluga koje želimo da im prezentiramo dobijaju korišćenjem najpre sadržaja koji ne zahtevaju rad agenata. Tu spadaju ChatBot i LiveChat aplikacije i slanje promo video sadržaja kroz Viber bulk ili mejl marketing, uz omogućavanja dolazne (inbound) kampanje kao off line podršku on line komunikaciji.
 • Tak nakon toga predlažemo da sve korisnike, kojima smo se obratili i usmerili ih ka aplikacijama a koji nisu učestvovali u interakciji, pozivamo putem kontakt centra kroz odlaznu (outbound) kampanju.
 • Naša ponuda obuhvata i pomoć u delu:
  • segmentacije tržišta (defisanje ciljnih grupa kojima se obraćamo)
  • definisanja ponude (defisnianja šta nudimo)
  • dijaloga (kako i na koji način nudimo) i
  • reportinga (izveštavanja)
 • PRIMER
VoIP - REŠENJA

VoIP - REŠENJA ZA UŠTEDE U TELEFONIJI

 • Ukoliko posedujete poslovnu mrežu u Srbiji omogućavamo vam da svi vaši brojevi i lokacije budu međusobno povezane i bez troškova u komunikaciji..
 • Ako imate predstavništva ili partnere u zemljama u okruženju o mogućavamo vam neograničene razgovore sa njima sa kvalitetom i po cenama koje su neuporedivo jeftinije nego što ste do sada navikli.
 • Ukoliko želite vlastite lokalne brojeve telefona u zemljama regiona, koji je povezani sa vašom kancelarijom u Srbiji, omogućavamo vam biranje broja sa koga će vas zvati i izbor lokacije na kojoj će ti brojevi zvoniti.
 • Ako često putujete u inostranstvo nudimo vam značajno niže troškove roaming-a korišćenjem našeg rešenja koje je nastalo iz direktne potrebe poslovnih ljudi da komuniciraju sa celim svetom po fiksnim i veoma pristupačnim tarifama.

VoIP - Deataljnije

KONTAKT CENTAR

KONTAKT CENTAR

 • Kontakt centar predstavlja centralno mesto sprovođenja poslovne strategije svake organizacije u odnosu sa korisnicima. Kako bi definisani poslovni procesi i planovi organizacije mogli da se izvode na optimalan način, neophodna je poslovno-tehnološka podrška koju pruža kontakt centar.
 • Korišćenjem kontakt centara u poslovnoj komunikaciji pruža se mogućnost za ostvarivanje direktnih kontakata poslovnih subjekata sa korisnicima i stvaranje baza podataka o potrošačima i njihovim navikama. Omogućava se i efektnija realizacija aktivnosti marketinške i prodajne komunikacije.
 • Kontakt centri pomažu u poslovima naplate potraživanja i obezbeđuju efikasnu analizu telefonskog saobraćaja, podršku internim komunikacijama i praćenje i povećanje produktivnosti rada.
 • Osnovni motiv uvođenje kontakt centra je uspostavljanje i održavanje brige o korisnicima. Na ovaj način korisnicima se omogućava da budu u komunikaciji sa organizacijom na način koji najviše odgovara njihovim potrebama.


WiFi MARKETING

WiFi MARKETING

 • WiFi marketing plarforma je cloud bazirani servis koji vam omogućava da:
  • brendirate svoju WiFi mrežu i kao takvu je ponudite svojim postojećim i potencijalnim klijentima
  • promovišete svoje proizvode i trenutne akcije
  • prikupljate i analizirate podataka o korisnicima i
  • automatizujete svoje marketinških aktivnosti sa ciljem usmeravanja klijenata ka vašim uslugama ili proizvodima.
 • Vaš WiFi ima veću moć nego da samo povežete vaše klijente na internet a ona se ogleda u povezivanju vaših kupaca sa vašim brendom kroz targetirane poruke.
 • Iz analitike koja vam je na raspolaganju dobićete neprocenjive informacije o ponašanju vaših klijenata. Možete targetirati vaše klijente i slati im poruke u određeno doba dana i to možete podelliti, ukoliko je potrebno, po muškom i ženskom polu ili po godištu klijenata i na taj način ih svrstati u određene grupe.
 • Vašim klijentima možete pripremiti unapred kampanje i onda svakog od njih animirati da dođe ponovo u vaš objekat, da kupi vaše proizvode, možete im slati kupone i specijalne ponude i popuste i na taj način ih vratiti u vaše prodajne objekte ili na vaš sajt gde mogu da kupe vaše usluge.

WiFi marketing - Deataljnije

ASK SYSTEM

ASK SYSTEM

 • ASK - Alarm, SMS, Konferencija je veb aplikacija razvijena za alarmantne, informativne i dinamične komunikacije za zatvorene grupe ljudi (vatrogasci, ambulante...).
 • Razvijen je u cilju prevazilaženja problema prisutnih kod postojećih sistema komunikacije:
  • vremensko kašnjenje u komunikaciji
  • problem slanja informacija o događaju ili situaciji (GDE, ŠTA, KAKO, ZAŠTO)
  • nema povratne informacije o odgovoru
  • problem slanja glasovnih poruka
  • nedovoljna količina pejdžera ili drugih uređaja komunikacije
  • lokacijska ograničenja
  • troškovi održavanja postojećih sistema
 • Upravljanje sistemom se vrši sa jednog mesta i kompletna statistika poziva se može videti u bilo kom trenutku preko veb aplikacije.


VIBER MARKETING

VIBER MARKETING

 • Viber aplikacija je jedna od najpopularnijih aplikacija za komunikaciju. Kao takva omogućava vam direktnu i personalizovanu komunikaciju sa vašim članovima.
 • Poruke preko Viber su znatno bogatije nego SMS poruke i one sadrže:
  • Do 1.000 karaktera
  • Vaš znak ili logo
  • Vaš sender ID
  • Sliku sa vašom promocijom
  • Dugme s alinkom ka vašem internet sajtu
  • Mogućnost odjave korisnika
 • Vaš WiFi ima veću moć nego da samo povežete vaše klijente na internet a ona se ogleda u povezivanju vaših kupaca sa vašim brendom kroz targetirane poruke.
DISPEČER CENTAR

NOVT4000 – DISPEČER CENTAR

 • Moderni interaktivni alat na kome možete da koristite ekran osetljiv na dodir da biste upravljali celom telefonskom komunikacijom, veoma brzo uradili preusmeravanje poziva, obavljali grupno automatsko obaveštenje, prosleđivali govorne poruke, vršili kontrolu rasporeda, primali pozive sa prioritetnih brojeve (VIP) i obavljali konferencijske pozive.
 • Dispečer centar ima ugrađeni server koji vam , omogućava pregled istorije i preslušavanje snimljenih poziva.